top of page

UNIQUE - tanken

Det som började som en tanke för många år sedan har fått tid att växa och mogna för att idag namnges som UNIQUE - ett projekt som syftar till att bygga självkänsla och självförtroende, och att ge hjälp till självhjälp.
 

NPF är en förkortning av neuropsykiatriskfunktionsvariation, till exempel:

  • ADHD/ADD

  • Autismspektrumstörning (Asperger)

  • Dyslexi

  • Läs- och skrivsvårigheter

  • Språkstörning

  • Dyskalkyli

  • Dyspraxi

  • Tourettes

  • Mutism

Läs mer...

UNIQUE – projektet

Detta projekt ska ge alla som vill chansen att få sin röst hörd genom exempelvis musiken, estetiska-, fysiska- och mentala aktiviteter, texter och egna berättelser, seminarium, föreläsningar och utbildningar.

UNIQUE vill skapa ett tryggt forum för barn, unga och vuxna att växa i och få stöd att vara just den man är trots eller tack vare NPF.

Läs mer...

UNIQUE – målen

Detta projekt ska ge alla som vill chansen att få sin röst hörd genom exempelvis musiken, estetiska-, fysiska- och mentala aktiviteter, texter och egna berättelser, seminarium, föreläsningar och utbildningar.

UNIQUE vill skapa ett tryggt forum för barn, unga och vuxna att växa i och få stöd att vara just den man är trots eller tack vare NPF.

Läs mer...

UNIQUE´s första mål är att barn, unga och vuxna ska få stå på egna ben och kunna arbeta för att bli självständiga.

Det andra viktiga målet är att barn, unga och vuxna ska få möjligheten att utbilda sig och prova olika aktiviteter som kan bidra till en personlig utveckling.

Läs mer...

Hur vill du eller ditt företag bidra?

Vill du bidra med din kunskap, tid och engagemang, skicka ett mail med dina tankar till unique.npf@gmail.com.

Vill du bidra ekonomiskt genom sponsring eller donation, se mer under fliken sponsring.

bottom of page