top of page

Föräldrautbildning 2022

Vi planerar att genomföra nya föräldrautbildningar Vt och Ht 2022, mer information kommer.

Föräldrautbildning Ht-2021

Vi har haft 8 digitala träffar på 1,5 tim/tillfälle.

Dessa tillfällen har innehållit följande områden.

1. Introduktion-
  i NPF´s (Neuropsykologisk funktionsvariation) sagolika värld

 

2. Sömn-
  Vad gör egentligen sömnen med oss och vad händer när vi inte får tillräckligt    med sömn eller ingen sömn alls?

 

3. Mat-
  Att äta - för mycket, för lite, selektivt, onyttigt, för ensidigt och nyttigt, att    äta eller inte äta

 

4. Fysisk och mental hälsa-
  När mår man egentligen dåligt och på vilket sätt, vad gör att jag kan må      så dåligt och vad ska man göra när det inte går längre?

 

5. Beroende-
  Vad blir vi oftast beroende av och varför? Kan man hindra eller stoppa ett    beroende?

 

6. Styrkor och svagheter-
  Vad gäller egentligen för en person med NPF när vi pratar om exempelvis     koncentration, uppmärksamhet, uthållighet, minne, begåvning, styrkor, svagheter    och svårigheter?

 

7. Skola, hem och arbetsplats-
  Vad kan man förvänta sig av individen i de olika utvecklingsfaserna och hur    kan individen få utvecklas i olika miljöer?

 

8. Att knyta ihop den röda tråden-
  Kan jag lära mig något mer om NPF eller kan  jag redan det mesta?

Till varje seminarium får du gärna förbereda frågor som du har inför varje område. Skicka dem gärna senast dagen innan, så har vi chansen att kunna gå igenom och bearbeta dem så optimalt som möjligt. Vi behöver dig för att detta seminarium skall kunna genomföras och din röst är viktig både i detta sammanhang, för ditt barn och för framtida arbete kring NPF´s sagolika värld.

Varmt välkommen, spänn fast säkerhetsbältet.. för nu kör vi!
 

bottom of page