top of page

Aktivitetsgrupp 2021

Den här sommaren samlades 18 st barn och ungdomar som tillsammans fått börja arbeta ihop. Barnen och ungdomarna är mellan 6-18 år, vi har dessutom haft med två unga vuxna 20 åringar. Flera av barnen, ungdomarna/unga vuxna har diagnos och vissa har precis fått diagnos och andra har fått diagnos för några år sedan. Vissa är fortfarande under utredning och andra har blivit utredda, men inte fått någon diagnos.


Gruppen har fått planera, organisera och delta i fler aktiviteter där de varit både ledare, förebilder och deltagare. Alla har fått delta utifrån sin egen förmåga och kapacitet.


Barnen, ungdomarna och de unga vuxna har fått pröva följande aktiviteter.
* Pyssel, Målning, Arbeta med lera och Skriva bok
* Fotboll, Boxning, Motorsport
* Trampbåt, Bad, Paddling, Ridning
* Bakning, Laga mat, Hushållssysslor
* Plugga och studieteknik


Barnen, ungdomarna och de unga vuxna har fått träna på:
* Självständighet, Att våga prata, Att våga ta för sig
* Att be om hjälp, Att hjälpa andra
* Koncentration, uppmärksamhet, uthållighet och minne
* Finmotorik, grovmotorik, syn, hörsel och känsel
* Sociala koder och socialt samspel
* Att hantera affekter som uppstår när det inte blir som man tänkt sig; ilska, besvikelse, när individen är ledsen eller glad 
* Att klara av att umgås i grupp när den psykosociala ohälsan knackar på hos individen

bottom of page