top of page

Vår idé om aktivitetsgruppen grundades utifrån tre perspektiv/önskemål som vi tänkte beskriva här

 

- Barn och ungdomar med NPF behöver dagligen praktisera sina "skills", både styrkor och svagheter för att ha en chans att upprätthålla, förbättra, förändra och förnya sina förmågor genom sociala, fysiska och praktiska aktiviteter.

- Barn och ungdomar med NPF behöver få möjlighet att klara av skolan och alla ämnen i samma utsträckning som andra barn och ungdomar utan NPF.

 

- Barn och ungdomar med NPF måste få chansen att fortsätta växa som individer, sprida kunskaper om sina diagnoser och slutligen få beskriva hur de använder sina kunskaper och förmågor. 

 

Att få jobba med dessa perspektiv kan vi också förebygga att barnen och ungdomarna hamnar i en destruktiv spiral samt minska dåligt självförtroende som annars kan leda till nedstämdhet, depression eller andra självskadebeteende.

bottom of page