top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • Linkedin Social Ikon
Logga-Guld_edited.png

Unique är projektet som kämpar för dig med NPF och psykisk ohälsa. Vi tror på hjälp till självhjälp där du är kapten på din skuta och du bestämmer i vilken takt och riktning ditt skepp ska färdas framåt. Musik, aktiviteter, workshops, konsert och kommande evenemang, ja allt detta kan du läsa om här.

Kid Painting

Att våga bryta mönster

Vi vill visa att alla människor kan hitta glädje och positiva utmaningar i sitt liv, även om hinder kan uppstå på vägen. Vi vill stå upp mot ångest, nedstämdhet, depression, självskadebeteende och suicidala handlingar. Vi vill att alla som hamnat fel i tanke, känsla eller handling ska få möjligheten att komma på rätt spår och hitta rätt igen.

Vi vill uppnå

Vi vill att alla ska känna sig värdefulla, inkluderade och befinna sig i en meningsfull tillvaro och samhörighet. Vi vill att positiva tankar, kreativitet och goda idéer ska få utrymme att växa, mogna och utvecklas hos den enskilda individen. Vår målsättning är att alla skall klara av sin skolgång och få ha en meningsfull fritid.

Läs mer om detta under fliken Aktiviteter.

Barn i förskolan

Vad är NPF?

Information om NPF och hur vi arbetar kring detta kan du läsa mer om i fliken
Om UNIQUE.

Kontakt

bottom of page